Doanh nghiệp thường có thể giao phó các hoạt động không cốt lõi cho các đối tác bên ngoài chuyên làm những việc đó hơn. Điều này có thể hiệu quả về mặt chi phí và cho phép các doanh nghiệp tận dụng được sự tinh thông của một công ty chuyên trách và tận dụng được hiệu quả nhờ sản xuất quy mô lớn của công ty đó.

Ý tưởng

Thuê gia công ngoài (outsourcing) không đơn giản là mua các dịch vụ từ một nhóm khác: nó liên quan nhiều đến việc trao đổi thông tin hai chiều, sự phối hợp, và sự tin tưởng. Công việc đưa ra ngoài tuy hạn hẹp – với các phân đoạn rất nhỏ của quá trình sản xuất được chuyển ra ngoài, thường là dựa trên cơ sở ngắn hạn – nhưng vẫn đòi hỏi sự hiểu biết và thông tin lẫn nhau. Có nhiều lợi thế gắn với thuê gia công ngoài, cả về chi phí lẫn chất lượng.

Một công ty chuyên trách thường sẽ có khả năng thực hiện dịch vụ rẻ hơn, nhờ thương lượng hợp đồng cung ứng và hiệu quả của quy mô lớn. Sự khác nhau giữa các nền kinh tế và chênh lệch tỷ giá hối đoái có thể khiến việc thuê gia công hiệu quả về chi phí hơn. Chất lượng có thể được cải thiện, khi các công ty chuyên trách biết những cách tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi không được xử lý đúng cách, thuê gia công có thể mang tiếng xấu cho một tổ chức. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, nghiên cứu kỹ lưỡng, và chú ý đến mặt đạo đức là rất quan trọng khi quyết định chọn công ty nào để thuê gia công. Điều này được chứng minh từ kinh nghiệm của công ty công nghệ Dell, nơi việc thuê gia công dịch vụ chăm sóc khách hàng được cho là đã dẫn đến tình trạng sụt giảm chất lượng và khách hàng không hài lòng.

Thực hành

  • Tìm hiểu kỹ những người mà bạn thuê gia công – liệu họ có đáng tin cậy và có đủ khả năng không? Những thuận lợi nào mà họ có thể tạo ra?
  • Hãy chắc chắn về mặt chuẩn bị, và đưa thêm vào một “thoả thuận mức độ dịch vụ” (service lavel agreement – SLA) quy định rõ các nhiệm vụ sẽ được thực hiện, cách thức, thời gian, và các điều khoản về thanh toán. Duy trì chất lượng và các tiêu chuẩn dịch vụ khi thuê gia công.
  • Thông tin thường xuyên để đảm bảo cả hai bên đồng ý các mục tiêu và các chiến lược.
  • Hãy nhớ rằng thuê gia công có thể là một cơ hội quan trọng để rèn luyện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
  • Trong một số trường hợp thuê gia công ở cấp độ quốc tế, hãy nghiên cứu nền kinh tế của quốc gia mà bạn định thuê gia công, để đảm bảo rằng bạn đang trả mức tiền công xứng đáng cho những người được thuê gia công.
  • Đảm bảo rằng bạn có hiểu biết về các cách thức kinh doanh mà đối tác gia công của bạn sử dụng. Ngay cả nếu như bạn không trực tiếp kiểm soát chúng, bạn phải liên kết được với tổ chức đó. Bất cứ hoạt động kinh doanh tiêu cực nào cũng có thể dễ dàng gây hậu quả làm tổ chức của bạn mang tiếng xấu.