Các cuộc trò chuyện để huấn luyện cần sôi nổi, bạn phải tìm hiểu nhiều nhất có thể về đối tượng bạn làm việc cùng.

Ý tưởng

Trò chuyện để huấn luyện có hiệu quả là cuộc trò chuyện mà cả hai người tham gia đều được học hỏi. Đối tượng huấn luyện thì xây dựng một tầm nhìn mới và làm sáng tỏ phương pháp tiến tới. Nhà quản lý ở vai trò huấn luyện thì hiểu rõ tình hình, hiểu đối tượng họ đang làm việc với và hiểu chính mình.

Nếu bạn muốn được tận hưởng khía cạnh huấn luyện trong công việc quản lý, bạn cần liên tục phát triển kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi, tham gia và định hướng. Khi bạn thực hiện nhiều cuộc trò chuyện huấn luyện hơn, bạn sẽ nhận ra mình đã đa dạng hóa nhịp độ và sử dụng đa dạng loại câu hỏi. Bạn sẽ tạo điều kiện cho người khác nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau. Người ta sẽ sẵn sàng nói về phản ứng cảm xúc của họ trước một tình huống hơn, thay vì bị phản ứng cảm xúc chế ngự. Bạn sẽ nhìn thấy sự nhẹ nhõm hơn ở người khác, và ở chính bạn.

Tìm kiếm phản hồi từ những người bạn từng làm việc chung xem việc gì có hiệu quả, việc gì chưa là trọng tâm đối với sự phát triển xa hơn của bạn. Hỏi ai đó câu, ‘anh thu được gì từ cuộc trò chuyện của chúng ta?’ sẽ cung cấp cho bạn một phản hồi rõ ràng về điều gì được ghi nhớ. Ở đây có thể còn có cho thấy hiệu quả tương ứng của từng phần khác nhau trong cuộc trò chuyện.

Đặt ra những câu hỏi trực tiếp, kiểu “những yếu tố nào trong cách tiếp cận của tôi phát huy hiệu quả/không có tác dụng?” là rất quan trọng. Những gì thể hiện trong câu hồi đáp đều là gợi ý quí báu. Hãy nhớ rằng phản hồi nói lên nhiều điều cả về người đưa ra phản hồi lẫn con người bạn; vì vậy hãy ứng xử cẩn thận với phản hồi và sử dụng nó để nhận diện những khuôn mẫu tổng thể.

Thực hành

  • Quan sát cẩn thận xem những gì được ghi nhớ trong các phần khác nhau của cuộc trò chuyện huấn luyện.
  • Tìm kiếm phản hồi về những yếu tố nào trong cách tiếp cận của bạn có hiệu quả/chưa hiệu quả.
  • Không ngừng hoàn thiện phương pháp tiếp cận của bạn và mở rộng dựa vào phản hồi nhận được.
  • Tìm kiếm khuôn mẫu từ các phản hồi.
  • Coi trò chuyện huấn luyện là một dạng học hỏi liên tục cho bạn và những người mà bạn làm việc với.