Đánh giá kết quả đều đặn sẽ cung cấp một chỉ dẫn hiệu quả xem việc trò chuyện để huấn luyện nên dừng lại, tiếp tục hay chuyển hướng.

Ý tưởng

Một số người dễ dàng kết thúc hơn so với những người khác. Có người thích kết lại một mối quan hệ, gạch ngang và sống tiếp. Với người khác, kết thúc một chuỗi trò chuyện huấn luyện có thể đau đớn và buồn khổ. Có người cảm thấy nếu họ ngừng bàn bạc cho thông suốt vấn đề với người khác, thì không tránh khỏi sẽ bị thụt lùi trong cách giải quyết của họ.

Đôi khi nói rằng ta đã đạt được tiến bộ hết mức có thể trong khi thực hiện cuộc trò chuyện hoặc loạt trò chuyện này là đúng. Đối tượng huấn luyện đã định hình được con đường đi tiếp và giờ đã đến lúc họ tự tiến lên một mình.

Thường sau một loạt các cuộc trò chuyện huấn luyện đến khi hiểu rõ những kết quả tính đến thời điểm đó thì đúng là phải nói, “giờ bạn hãy tự lực cánh sinh”. Trò chuyện để huấn luyện có thể tiếp tục vào một ngày nào đó, hoặc có thể chuyển sang chủ đề khác.

Có thể đạt được những kết quả tốt từ các cuộc trò chuyện huấn luyện ngắn gọn. Các cuộc trò chuyện ngắn gọn, tập trung vào các chủ đề riêng lẻ có thể dẫn tới thấu hiểu hoặc thông suốt mới về hành động cụ thể nào đó giúp người ta chuyển hướng. Kết quả tốt có khi là chỉ một ý tưởng dễ hiểu.

Khi Gemma bắt đầu gánh vác vai trò mới là nhóm trưởng, Hazel – sếp của cô, làm việc với cô ba buổi về việc bước lên nhận trách nhiệm lãnh đạo. Gemma bồi đắp niềm tin tự thân rằng cô có thể thực hiện tốt trọng trách và một số nguyên tắc về việc cô sẽ xử lý công việc ra sao trong những tháng đầu. Hazel rất lạc quan về những tiến bộ ban đầu của Gemma. Họ nhất trí thực hiện một bản đánh giá trong vòng ba tháng, Hazel lùi lại sau và để Gemma đánh giá dựa trên những gì cô đã học hỏi được trong ba tháng đầu.

Thực hành

  • Lập khung thời gian xem khi nào có một bản đánh giá tiến triển là thích hợp.
  • Thống nhất kiểu đánh giá nào là đúng đắn.
  • Ý thức rằng sử dụng các cuộc trò chuyện ngắn gọn với một kết quả duy nhất lại có thể cực kỳ hiệu quả.
  • Dành đủ thời gian giữa các lần trò chuyện để đối tượng huấn luyện tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.
  • Đánh giá kỹ lưỡng xem có thể xảy ra chuyện gì sai nếu không có kết quả.