Phát huy tối đa hiệu quả nhân viên của bạn đồng nghĩa với việc thấu hiểu cả năng lực lẫn giá trị và động cơ của họ.

Ý tưởng

Khi bạn muốn tuyển dụng ai đó, bản sơ yếu lý lịch (CV) của họ bày ra những văn bằng chứng chỉ và kinh nghiệm cho phép bạn hình dung loại cống hiến mà họ có thể đem đến cho tổ chức của bạn.

Có thể bạn sẽ vội vã dựng lên một cái nhìn ban đầu về năng lực và chuyên môn thực tế của họ. Nhưng quan trọng hơn cả kinh nghiệm và năng lực chính là các giá trị và động cơ. Bạn muốn biết xem ai đó liệu sẽ trở thành một thành viên có thể phối hợp hiệu quả với người khác và mang lại tính chính trực, và có những giá trị thống nhất với những thành viên khác trong tập thể hay không. Khi bạn hiểu được động cơ của người gia nhập tổ chức mình, bạn có thể bắt đầu đánh giá đúng loại cống hiến họ sẽ đóng góp và ảnh hưởng họ sẽ tạo ra với các đồng nghiệp.

Người lãnh đạo thấu hiểu được động cơ của nhân viên sẽ ở vào thế thuận lợi nhất để huấn luyện thành công. Thấu hiểu động cơ cho phép bạn giúp ai đó xây dựng ý thức tham vọng, và cả mong muốn tạo ra sự khác biệt ở họ, hay hiện thực hóa một kết quả cụ thể nào đó mà họ khao khát đạt được. Đôi khi người lãnh đạo giỏi ở vai trò rèn cặp là giúp đỡ ai đó điều chỉnh những động cơ của họ cho thực tế hơn và được lái theo cách nào đó để giảm bớt khả năng dẫn tới thất vọng.

Henry là giám đốc của một hãng kiểm toán nhỏ gồm một nhóm cộng sự và nhân viên giỏi nghề. Henry ý thức được nguồn nhân tài anh có trong tay, nhưng biết rằng anh cần hiểu rõ hơn động cơ của từng cộng sự riêng lẻ. Henry bố trí nói chuyện riêng với từng người trong số họ, cố gắng hiểu rõ hơn những ưu tiên cá nhân và những gì thôi thúc họ đi làm. Anh nhận ra mình xem các đồng nghiệp là đương nhiên bao năm nay và không hề cập nhật hiểu biết về những động cơ có thay đổi của họ.

Thực hành

  • Coi động cơ cũng quan trọng ngang với năng lực.
  • Luôn cập nhật về những động cơ thay đổi mà các cá nhân khác nhau đưa vào công việc của họ.
  • Nỗ lực thấu hiểu những giá trị ngầm dẫn tới động cơ mà bạn quan sát thấy ở người khác.
  • Nhận ra động cơ nào đó có thể gây hại khi chủ yếu chỉ liên quan đến tham vọng cá nhân.
  • Nỗ lực tạo điều kiện cho nhân viên biết được người khác nhận thức ra sao về động cơ của họ và khi nào cách nhìn nhận ấy gây ra tác động tiêu cực.