Gắn việc học hỏi ngắn hạn với dài hạn đảm bảo một triển vọng tương lai được cân nhắc thấu đáo song hành với học hỏi ngắn hạn có hiệu quả.

Ý tưởng

Đối tượng huấn luyện có thể gặp một vấn đề phải giải quyết trong ngắn hạn nhưng quá ư tốn công tốn sức. Cách họ xử lý vấn đề ngắn hạn củng cố những khuôn mẫu tư duy và phản ứng cảm xúc sẽ trở thành một phần cách tiếp cận của họ trong dài hạn. Sau khi đối tượng tháo gỡ được vấn đề ngắn hạn, hãy hỏi xem họ đã học được gì từ trải nghiệm này và hiểu biết đó liên quan gì với những tình huống tương tự trong tương lai là rất quí giá.

Nguy cơ là có thể đối tượng sẽ vội chuyển ngay sang vấn đề họ cần xử lý tiếp theo mà không hề ngẫm ngợi bài học có được từ việc giải quyết vấn đề vừa xong. Bài học này có ảnh hưởng sâu sắc, bất kể kết quả là thành công hay thất bại trong ngắn hạn.

Tạo điều kiện cho đối tượng huấn luyện suy nghĩ thấu đáo xem họ sẽ xử lý những vấn đề tương tự trong tương lai ra sao là vấn đề về cách họ chuẩn bị lẫn tâm thế của họ. Khi một nhà quản lý đối phó được một nhóm nhân viên khó chiều, họ sẽ thu được một tập hợp các phương pháp tiếp cận hữu dụng. Khả năng cao là sự tự tin của họ sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp tình huống tương tự trong tương lai.

Cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn tựu trung là tạo điều kiện cho đối tượng huấn luyện hiểu rõ đâu là kinh nghiệm họ cần trong ngắn hạn để trang bị cho họ sẵn sàng thực hiện những gì họ muốn làm trong dài hạn. Xác định năng lực mà đối tượng huấn luyện muốn có được trong tương lai và rồi làm việc với họ xem họ sẽ phát triển năng lực ấy ra sao trong ngắn hạn có thể mang lại chất xúc tác rất tốt để thúc đẩy tiến triển.

Rashida ý thức rằng nếu được đề bạt, cô sẽ cần có khả năng nói năng tự tin trước đông người. Hiện cô e sợ việc này. Vic, sếp của cô, khích lệ cô trình bày bài giới thiệu trước các nhóm nhỏ nhân viên. Rashida giúp dẫn dắt một tổ chức của thanh niên và Vic khuyến khích cô thực hiện bài giới thiệu ở tổ chức này. Vic quan sát Rashida trình bày bài giới thiệu ở chỗ làm và giúp cô ngẫm lại xem chỗ nào tốt và chỗ nào còn chưa tốt. Anh cho cô vài gợi ý thực tế nhưng tạo điều kiện để Rashida phát triển sự tự tin trong việc diễn thuyết. Mục tiêu dài hạn là được đề bạt đã mang lại cho cô động lực luyện tập thuyết trình trong ngắn hạn, một việc mà, thật ngạc nhiên, cô đã bắt đầu cảm thấy thích thú.

Thực hành

  • Coi mỗi thử thách trong ngắn hạn là một cách khích lệ sự phát triển trong dài hạn của đối tượng huấn luyện.
  • Luôn rút ra bài học từ cách đối tượng huấn luyện xử lý các vấn đề ngắn hạn.
  • Coi việc học hỏi là cả về thực hành lẫn tâm thế.
  • Bắt đầu từ các nguyện vọng trong dài hạn để xác định nhu cầu phát triển trong ngắn hạn.
  • Đảm bảo bạn tạo điều kiện cho đối tượng huấn luyện đặt ra những câu hỏi hay về mỗi liên hệ giữa dài hạn và ngắn hạn.