Mỗi cá nhân và tập thể đều có những huyệt đạo cảm xúc. Nhận biết xem đó là những huyệt nào và lựa chọn thời điểm để khắc phục, hoặc tránh hẳn chúng ra, là điều quan trọng để giúp ai đó đạt tiến bộ.

Ý tưởng

Mỗi người chúng ta đều có những huyệt đạo cảm xúc, khi ta trở nên khó chịu, giận dữ, chán nản, rời rạc hay căng thẳng. Lẽ ra ta phải học cách xử lý những huyệt đạo cảm xúc này và rèn luyện bản thân để nhận biết những cảnh báo sớm và rồi tránh làm cho những phản ứng đó trở nên gay gắt hơn.

Đôi khi cách phù hợp để khắc phục một phản ứng cảm xúc nào đó là thảo luận về phản ứng ấy vài ngày sau đó để thấu hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại thế. Thảo luận ngay lập tức hiếm khi được việc vì phản ứng cảm xúc có thể quá lấn át khiến cho thảo luận không được thấu đáo như đáng ra phải vậy. Cách làm này có thể khuyến khích đối tượng suy nghĩ thấu đáo xem đâu là cách hay nhất để xử lý trong tình huống tương tự lần sau.

Bình thường Colin vẫn là một thành viên dự họp mẫn cán, luôn chú ý lắng nghe và đóng góp sâu sắc. Nhưng đôi lần Colin rất gắt gỏng và cộc cằn với các đồng nghiệp. Khi chuyện xảy ra đến lần thứ ba, Bob quyết định phải nêu ra vấn đề với Colin. Vào cuối cuộc họp vài ngày sau đó, Bob hỏi Colin xem liệu anh này có sẵn lòng để họ cùng xem xét đóng góp của Colin trong vài cuộc họp gần đây không.

Bob khen ngợi Colin vì những đóng góp giá trị và đưa ra vài ví dụ về ảnh hưởng từ Colin. Tiếp đó Bob nêu chuyện phản ứng của Colin với các đồng nghiệp và hỏi tại sao Colin lại cư xử như vậy. Thoạt đầu Colin có vẻ bị chạm tự ái, nhưng rồi giải thích rằng người đồng nghiệp kia từng cộc cằn với anh trong một vài dịp khác.

Colin tự thấy phản ứng của anh là khó coi và thừa nhận rằng cư xử như thế là không phù hợp. Colin trở nên thận trọng hơn trong ứng xử với đồng nghiệp về sau.

Thực hành

  • Thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều là người bình thường và đều có những huyệt đạo cảm xúc.
  • Mời gọi mọi người trò chuyện về những huyệt đạo cảm xúc và cách họ xử lý chúng.
  • Sử dụng các câu hỏi mở để tạo điều kiện cho ai đó suy ngẫm cách họ phản ứng với các áp lực cảm xúc.
  • Coi phản ứng cảm xúc thường là một dấu hiệu tốt chứng tỏ niềm đam mê và sự gắn bó.
  • Khuyến khích ai đó quan sát phản ứng cảm xúc của họ để không bị chúng chi phối.