Khi một người có thể tạo ra các cấu trúc hỗ trợ lẫn nhau, những gì họ học hỏi được càng có khả năng khắc sâu lâu bền hơn.

Ý tưởng

Ta thường đạt hiệu quả cao nhất khi ta có ở bên mình một người toàn tâm toàn ý với thành công của ta, một người sẽ bảo cho ta biết khi nào ta làm sai làm hỏng. Khi tôi là Tổng Giám đốc Tài chính của Bộ Giáo dục và Việc làm, tôi phối hợp chặt chẽ với một thành viên ban giám đốc. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau nhưng cũng luôn thách thức nhau. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể mổ xẻ thấu đáo các vấn đề trong một cuộc trò chuyện để đưa ra được một kết luận vững chắc.

Hãy hỏi ai đó xem đâu là những thỏa thuận hỗ trợ chung mà họ muốn sắp xếp, có thể gợi ý cho họ nghĩ họ tin tưởng và tôn trọng của ai, và với đối tượng nào thì họ có thể có những cuộc trò chuyện chân thành sẽ dẫn tới những hiểu biết tích cực.

Khuyến khích mọi người liên tục làm mới các thỏa thuận hỗ trợ chung là việc rất quan trọng, để họ luôn cởi mở với những người khác nhau, đem lại những cách nhìn đa dạng và không mắc kẹt vào thói quen chỉ nghe một loạt những quan điểm y chang nhau.

William khích lệ Rachel gặp gỡ các phó xứ khác và xây dựng việc đối thoại với họ thành những dịp học hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm và bàn bạc thông suốt cách xử lý một thách thức mà họ phải đối mặt. Rachel phát hiện ra rằng có rất nhiều điểm tương đồng trong những tình huống họ đang xử lý.

Mặc dù ban đầu cô khá e dè, nhưng giờ đây cô mong chờ các buổi họp mặt cứ sáu tuần một lần với hai cha phó khác. Cô biết mình có thể thoải mái nói ra các vấn đề và sẽ luôn rời khỏi các cuộc trò chuyện như vậy với những ý tưởng mới mẻ và quyết tâm rõ rệt về những việc cô sẽ làm tiếp theo.

Thực hành

  • Chia sẻ câu chuyện thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau đã từng phát huy tác dụng với bạn.
  • Chính thức hóa việc mọi người dành thời gian để hỗ trợ lẫn nhau.
  • Khuyến khích cân bằng giữa hỗ trợ và thách thức lẫn nhau để thu được những kết quả rõ ràng.
  • Khuyến khích làm mới các cấu trúc hỗ trợ lẫn nhau với các phương án kết hợp mới.
  • Khuyến khích mọi người tuyên bố rõ ràng theo định kỳ xem họ đã hưởng lợi ra sao từ những thỏa thuận hỗ trợ kiểu luân phiên học hỏi.