Nếu muốn một dự án thành công thì làm rõ xem tiến triển được đo lường ra sao và truyền đạt về tiến triển một cách hiệu quả là những điều quan trọng để duy trì động lực.

Ý tưởng

Các tổ chức khuyến khích phản hồi thường phản ứng nhanh nhạy và dễ thích nghi. Phản hồi từ thân chủ và khách hàng có thể nói lên nhiều điều về chính họ, chẳng thua kém gì về chính chúng ta, nhưng nó luôn chứa đựng ít nhiều sự thật. Phản hồi từ nhân viên của ta có thể sẽ gây tổn thương khi ta cảm thấy những nỗ lực của mình không được nắm bắt đầy đủ như ý ta muốn, hoặc mục đích của ta có vẻ bị hiểu lầm. Nhưng nhận thức chính là thực tiễn, nên nếu phản hồi cho thấy ta cần phải cải thiện trong lĩnh vực nào đó, thì tảng lờ lời khuyên ấy là ngu ngốc.

Trong những tổ chức lành mạnh, phản hồi là một quy trình hai chiều. Sếp của ta có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu phản hồi, mà ta cứ nhảy xổ vào với những phản hồi kiểu phê bình có thể không phải là cách hay nhất để gây ảnh hưởng lên họ.

Trước khi phản hồi, ta cần phải thử và tạo ra một bầu không khí trong đó khích lệ và đón chào phản hồi. Có sự cân bằng giữa phản hồi tích cực và mang tính xây dựng, hầu hết mọi người đều vui lòng tiếp nhận phản hồi nếu nó được đưa ra một cách thiện chí.

Phản hồi nhanh nhạy, phù hợp với bối cảnh của đối tượng và lái họ theo một phương hướng nào đó có thể gây ảnh hưởng tích cực, lâu dài. Nếu bạn có tiếng là người đưa ra những phản hồi chất lượng cao, những người muốn cải thiện phần đóng góp của họ sẽ tìm kiếm phản hồi từ bạn.

Thực hành

  • Xây dựng rõ tiến triển sẽ được đo lường ra sao để không còn khả năng xảy ra tình trạng mơ hồ.
  • Ý thức rằng những người khác nhau sẽ hưởng ứng những cách đánh giá tiến triển khác nhau.
  • Tạo điều kiện cho các cá nhân và tập thể ý thức được rằng quản lý cấp chủ chốt sẽ muốn những kiểu tiến triển khác nhau.
  • Đảm bảo tiến triển được đo lường một khi bạn đã khẳng định nó phải được đo lường, nếu không, lần sau sẽ không ai chịu tin khi bạn nói rằng việc đo lường là quan trọng.
  • Cho phép đo lường chính tiến bộ của bạn và chấp nhận rằng bạn đã học hỏi được từ kết quả đánh giá.