Đảm bảo phân rõ vai trò đồng nghĩa với việc nỗ lực có thể được huy động tối ưu và giảm thiểu bất đồng.

Ý tưởng

Một phần nhiệm vụ của bạn ở vị trí lãnh đạo là đảm bảo sự rõ ràng về vai trò, sao cho mỗi cá nhân đều hiểu rõ những kỳ vọng đặt vào họ và đóng góp của họ cho công việc chung. Nhưng bạn sẽ muốn rõ ràng về việc vai trò có thể thay đổi khi các cá nhân này phát triển thêm và có thể gánh vác thêm trách nhiệm, và cả khi hoàn cảnh thay đổi.

Rõ ràng về vai trò không chỉ là phân rõ loại hoạt động. Đó còn có thể là về quan điểm và thái độ nữa. Các thành viên trong cùng một tập thể, mỗi người sẽ đều đóng góp năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm vào, nhưng cũng rất nên chính danh vai trò của họ ở phương diện tầm nhìn lớn hơn mà họ đem lại. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho một thành viên là “người nhìn xa trông rộng”, thành viên khác cung cấp quan điểm của khách hàng, một người khác mang lại trọng tâm cụ thể về hiệu suất và hiệu quả, còn người khác nữa thì xem xét các nguy cơ và cách xử lý.

Trong một tập thể làm việc nhịp nhàng, theo thời gian các cá nhân sẽ hoán đổi vai trò nhằm mở rộng kinh nghiệm, nhờ vậy góc nhìn mà họ mang lại ở một vai trò nào đó có thể được áp dụng vào hoạt động khác.

Nhà lãnh đạo huấn luyện hiệu quả một đối tượng nào đó sẽ tạo điều kiện để họ chuyển đổi từ vai trò này sang vai trò khác theo cách tối đa hóa những kiến thức họ học hỏi được. Nhà lãnh đạo huấn luyện hiệu quả nhóm làm việc của họ sẽ tiếp tục mở rộng năng lực của các thành viên trong nhóm, sao cho toàn nhóm trở nên dễ thích nghi và vững mạnh hơn

Harvey có một nhóm nhỏ hết lòng tận tụy giúp các vị bộ trưởng thông qua các dự luật. Mỗi người trong nhóm đều có lĩnh vực riêng. Harvey hiểu rõ rằng khi các đề nghị chỉnh sửa và các bài nói cần được chuẩn bị gấp rút thì việc phân chia vai trò giữa các cá nhân soạn bản thảo đầu tiên và người kiểm tra mỗi phần trình bày để đảm bảo không gây ra những sơ suất do nóng vội là rất quan trọng. Người đọc duyệt được kỳ vọng sẽ nhìn ra những cụm từ gây hiểu lầm và xem liệu lời lẽ đã chặt chẽ chưa.

Khi tình hình căng thẳng, các thành viên của tập thể biết rằng trách nhiệm của họ là khích lệ và trợ giúp các thành viên khác trong nhóm. Một thành viên của nhóm được đề nghị theo dõi sát sao xem các nhóm khác phản ứng ra sao với dự luật khi nó được trình ra trước Nghị viện. Khi dự luật chuyển từ Hạ viện sang Thượng viện, Harvey hoán đổi vai trò để tạo điều kiện cho mọi người không ngừng mở rộng kinh nghiệm của mình, và nhờ vậy họ cảm thấy mới mẻ hơn.

Thực hành

  • Nói rõ các vai trò lần lượt, nhưng không gò bó cứng nhắc.
  • Xét các vai trò không chỉ ở khía cạnh nhiệm vụ mà ở khía cạnh tầm nhìn rộng hơn và những khía cạnh cần tìm kiếm.
  • Hãy để ý khi tráo đổi vai trò và xem tiến triển qua thời gian ra sao.
  • Khi các vai trò thay đổi, đảm bảo việc liên lạc được thông suốt.
  • Cho phép các vai trò tiến triển qua thời gian theo cách được dự tính và có sửa đổi thay vì ngẫu hứng.